TEKNİK HİZMETLER
Teknik Hizmetler Yönetimi yapılan tesisin ortak alanlarının gerekli alt yapısının kullandıkları zaman biriminde işletilmesini sağlamak periyodik bakımlarının yapılmasını gerçekleştirmek ve çalışır durumda tutmaktır doğalabilecek arızaların ivedi bir şekilde tamirindende sorumlu olmaktır.

tesis
Teknik Hizmetleri şu başlıklar altında toplayabiliriz

Ortak tesiste bulunan teknik alet, ekipman ve sistemlere ait tamir ve periyodik bakımların yapılması veya üretici firmaların yetkili servisleri tarafından yaptırılması.

Bilgisayar destekli periyodik bakım sistemi programlarının kurulması, uygulanması ve işletilmesi
. Bakım programının kurulması uygulanması işletilmesi.
. Bakım kart ve formlarının düzenlenmesi.
. Veri tabanı oluşturulması.
. Teknik raporlama sisteminin kurulması ve raporların yetkili makamlara iletilmesi.

Gerekli techizat ve bakım ekipmanlarının temin edilmesi.
. Teknik bakımda kullanılacak alet,ekipman, aparat, ölçü ve konrol sistemlerinin temin edilmesi
. Malzeme stak sisteminin kurulması ve kontrolü
. Azalan malzeme stok tespiti sistemi.
. Kullanılan malzemeden tasarruf etmek için gerekli önlemleri almak.

Enerji tüketim programı ve uygulanması.
. Su, elektrik yakıt sarfiyatlarının tespit edilmesi.
. Bu sarfiyatların azaltılması için gerekli önlemlerin alındığı projeler oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.
. Geri dönüşüm kazanımları için projeler oluşturulup uygulanmasını sağlamak.

Periyodik bakım sözleşmelerinin uygulanması ve kontrol hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak
. Periyodik bakım sözleşmelerini yapmak.
. Periyodik bakım sözleşmelerinin sözleşme esasına uygun bir şekilde yaptırılmasını sağlamak ve raporlamak
. Preiyodik bakım hizmetlerinin en uygun şartlarda alınması için gerekli piyasa araştırmasını yapmak.
. Tedarikçi firmaların performans ve denetimlerini değerlendirmek.

Tesis Yönetimi müşteri talepleri doğrultusunda olmalıdır. Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak ve hedeflenen standartlarda konfor düzeyini sağlayabilmek için tesisin tüm enstrumanlarını komplike en randumanlı ve ahenk içerisinde çalışır duruma getimek ve sürekliliğini sağlamak.

Bazı temel hizmetlerin örneğin; elektrik kesintisi, ısınma, soğutma, asansör gibi ihtiyaçların aksaklığa uğramaması için tesislerin bakım faliyetlerinin planlı ve aksatmadan yapılması gerekmektedir.

Tüm periyodik bakımları eksiksiz yapılmasına rağmen az da olsa bazen arıza durumları meydana gelebilir.

arıza ve hataların oluşumunda bir çok sebeb etken olabilir arızalar kimi zaman ekipmanın genel tasarımından, kimi zaman yanlış belirlenmiş çalışma şartlarından, çoğu zamanda insan faktöründen meydana gelebilir.

teknik servis

Kurumumuz Teshiad Üyesidir


.